Donald Trump beiktatási (program) beszéde – teljes magyar fordítás

A 2017. január 20-án, pontban délben letett elnöki eskü után Donald J. Trump 16 perces beszéddel fordult a megjelentekhez, az amerikai néphez és a világhoz.  A beszéd teljes magyar szövege ami a http://szabadmagyarszo.com/2017/01/22/a-meszarlasnak-vege-amerika-ujra-nagy-lesz/ jelent meg. Sajnos a hazai sajtótermékek csak értelmezték, de nem adták közre a teljes magyar fordítást és a hitelesség ellenörzésére az eredeti angol szöveget.

Roberts főbíró, Carter elnök, Clinton elnök, Bush elnök, Obama elnök, amerikai honfitársaim és a világ népei: köszönöm.

Mi, Amerika polgárai, most egy nagy nemzeti erőfeszítésben egyesültünk, hogy újjáépítsük hazánkat és helyreállítsuk ígéretét egész népünk számára. Együtt fogjuk meghatározni Amerika és a világ irányvételét sok-sok évre. Lesznek kihívások, lesznek nehézségek, de a munkát el fogjuk végezni.

Négyévenként összejövünk ezeken  lépcsőkön, hogy lebonyolítsuk a hatalom szervezett és békés átruházását. Hálásak vagyunk Obama elnöknek és Michelle Obama First Ladynek az átmeneti időszakban nyújtott szívélyes segítségért. Nagyszerűek voltak. Köszönöm.

A mai ceremónia azonban különös jelentést hordoz. Mert ma nem csupán arról van szó, hogy az egyik kormányzat vagy párt átruházza a hatalmat a másikra, hanem arról, hogy a hatalmat átvesszük Washingtontól és visszaadjuk nektek, a népnek.

Túl hosszú időn át hazánk fővárosában egy kis csoport aratta le a kormányzás gyümölcseit, miközben annak költségeit a nép viselte. Washington virágzott, de a nép nem osztozott a gazdagságban.

A politikusok gazdagodtak, a munkahelyek meg elvándoroltak és a gyárak bezártak. A hatalmi rendszer megvédte magát, de nem védte meg hazánk polgárait. Az ő győzelmeik nem voltak a ti győzelmeitek; az ő diadalaik nem voltak a ti diadalaitok; s míg ők ünnepeltek hazánk fővárosában, addig nem sok ünnepelni való jutott az országszerte gürcölő családoknak.

Mindez itt és most megváltozik, mert ez a pillanat a ti pillanatotok. A ti osztályrészetek. Mindenkié, aki ma itt összesereglett, és mindenkié a tévéképernyők előtt Amerika-szerte. Ez a ti napotok, ez a ti ünnepetek, és ez az ország, az Amerikai Egyesült Államok, a ti hazátok.

Ami valóban fontos, az nem az, hogy melyik párt felügyeli a kormányt, hanem az, hogy a kormányt vajon a nép felügyeli-e. 2017. január huszadikára úgy emlékezünk majd, mint arra a napra, amikor újra a nép vált uralkodóvá ebben az országban.

Hazánk elfelejtett fiai és leányai többé nem lesznek elfeledve. Most mindenki rátok figyel. Tíz- és tízmilliók fogtak össze, hogy részesei legyenek egy történelmi mozgalomnak, amilyet még soha nem látott a világ. Ennek a mozgalomnak a középpontjában az a meggyőződés áll, hogy az ország azért létezik, hogy polgárait szolgálja.

Az amerikaiak nagyszerű iskolákat akarnak gyermekeiknek, biztonságos lakónegyedeket családjaiknak és jó munkahelyeket saját maguknak. Ezek mind a becsületes emberek és a tisztességes nyilvánosság igazságos és értelmes követelései, azonban túl sok polgártársunk számára másmilyen a valóság:

Anyák és gyerekek rekedtek meg a belvárosi szegénységben; rozsdamarta gyárak, mint széthajigált sírkövek, meredeznek országszerte; oktatási rendszerünk, amelyet felvet a pénz, minden tudástól megfosztja szép fiatal diákjainkat; a bűnözés, a bandák meg a kábítószer, ami oly sok életet rabolt el, megfosztja hazánkat megannyi meg nem valósított lehetőségtől.

Ennek az amerikai mészárlásnak itt és most vége szakad.

Egy nemzet vagyunk, és az ő fájdalmuk a mi fájdalmunk. Az ő álmaik a mi álmaink, és az ő sikerük a mi sikerünk lesz. Egy a szívünk, egy az otthonunk, egy a dicsőséges rendeltetésünk. A hivatali eskü, amelyet ma leteszek, hűségesküként szól minden amerikaihoz.

Évtizedeken keresztül idegen ipart gazdagítottunk az amerikai ipar kárára, más országok hadseregét pénzeltük, miközben megengedtük saját katonaságunk nagyon szomorú leépülését.

Más országok határait megvédtük, miközben elutasítottuk a sajátunk védelmét, és ezer meg ezer milliárd dollárt költöttünk el külföldön, miközben az amerikai infrastruktúra rongálódott és hanyatlott. Más országokat gazdaggá tettünk, miközben saját hazánk gazdagsága, ereje és önbizalma szertefoszlott a láthatáron.

Gyáraink egymás után zártak be és hagyták el az országot, egyetlen gondolat erejéig figyelembe nem véve az amerikai munkások millióit, akiket hátrahagytak. Középosztályunk vagyonát kitépték otthonaikból és világszerte újraosztották azt. De ez a múlt, és mi most csak a jövőbe tekintünk.

Mi itt ma összejöttünk és új végzést hozunk, hogy minden városban, minden idegen fővárosban és a hatalom minden folyosóján meghallják. A mai naptól kezdve hazánkat egy új elképzelés fogja irányítani. Mától fogva kizárólag Amerika lesz az első helyen. Amerika mindenek előtt.

Minden olyan döntés, amely a kereskedelemre, adókra, bevándorlásra, külügyekre vonatkozik, az amerikai munkások és az amerikai családok javát szolgálja majd.

Meg kell védenünk határainkat minden olyan ország romboló hatásától, amelyek termékeinket gyártják, cégeinket ellopják és munkahelyeinket tönkreteszik. Ez a védelem nagy jólétet és erőt eredményez majd.

Harcolni fogok értetek testem minden lélegzetével, és soha de soha nem fogok csalódást okozni nektek. Amerika ismét győzni fog, győzni mint eddig még soha. Visszahozzuk a munkahelyeket. Visszahozzuk a határainkat. Visszahozzuk a gazdagságunkat. És visszahozzuk az álmainkat.

Új utakat, autópályákat, hidakat, repülőtereket, alagutakat, vasutakat építünk egész csodálatos hazánkban. Felemeljük népünket a szociális segélyből a munka világába, hogy újjáépítse hazánkat - amerikai kezekkel és amerikai munkaerővel.

Két egyszerű szabályt követünk majd: Vásárolj amerikait és foglalkoztass amerikait! Barátságra és jószándékra törekszünk a világ országaival, de azon a címen, hogy minden nemzetnek jogában áll saját érdekeit előtérbe helyezni.

Nem törekszünk arra, hogy bárkire rákényszerítsük saját életformánkat, hanem fényes példaként állítjuk azt mások elé. Ragyogni fogunk, hogy mindenki kövessen bennünket.

Megszilárdítjuk régi szövetségeinket és újakat alakítunk - egyesíteni fogjuk a civilizált világot a radikális iszlám terrorizmus ellen, amelyet végleg eltörlünk a föld színéről.

Politikánk alapköve az Amerikai Egyesült Államokhoz való teljes hűség lesz, és a hazánkhoz fűződő hűség révén újra felfedezzük majd az egymás iránti hűséget is. Ha megnyitjuk szívünket a hazaszeretetre, nem marad benne hely az előítéleteknek. A Biblia arra tanít bennünket, hogy milyen jó és kellemes érzés, amikor Isten népe együtt és egységben él.

Nyíltan el kell mondanunk véleményünket, őszintén meg kell tárgyalnunk a nézeteltéréseket, de mindig törekednünk kell a szolidaritásra. Amikor Amerika egységes, akkor Amerika tökéletesen feltartóztathatatlan. Félelemnek nincs helye. Védettek vagyunk, és mindig védettek leszünk. Védenek bennünket a katonaságunknál és a rendészeti szerveknél szolgáló nagyszerű férfiak és nők, s ami még fontosabb, védeni fog bennünket az Isten.

Végezetül, nagy dolgokban kell gondolkodnunk és még nagyobbakat kell álmodnunk. Mi Amerikában megértjük, hogy egy nemzet addig él, amíg küzdeni képes.

Nem fogadunk el többé olyan politikusokat, akik csak beszélnek de nem cselekszenek, állandóan panaszkodnak, de soha semmit nem tesznek. Az üres beszéd ideje lejárt. Elérkezett a cselekvés órája. Senkinek se engedjétek meg, hogy azt mondja: ez lehetetlen. Egyetlen kihívás sem mérhető Amerika szívéhez, küzdőképességéhez és szelleméhez. Nem vallunk kudarcot. Hazánk ismét küzdeni és gyarapodni fog.

Egy új évezred születésének vagyunk tanúi, amely készen áll a világűr titkainak feltárására, arra, hogy megszabadítsa a földet a betegségek nyomorától, és hogy szolgálatunkba állítsa a jövő energiáját, iparát és technológiáját. Egy új nemzeti büszkeség fog pezsdíteni bennünket, felemeli tekintetünket és begyógyítja megosztottságunkat.

Itt az ideje, hogy emlékezzünk a régi bölcsességre, amelyet katonáink soha nem felednek: lehet a bőrünk fekete, barna vagy fehér, mindannyiunkból a hazafiak vörös vére folyik, midannyian ugyanazon dicsőséges szabadságjogok élvezői vagyunk, s mindannyian egyazon fenséges amerikai lobogó előtt tisztelgünk.

Szülessen egy gyermek Detroit zsúfolt belvárosában, vagy Nebraska szélsöpörte síkján, ugyanarra a csillagos égre emeli a tekintetét. Szívüket ugyanolyan álmok töltik be, és ugyanaz a mindenható teremtő lehelt beléjük életet.

Halljátok hát e szavakat minden amerikaiak, a közeli és távoli városokban, kicsikben és nagyokban, hegyektől hegyekig, az egyik óceántól a másikig! Senki soha többé nem fog semmibe venni benneteket. Amerikai rendeltetésünket a ti hangotok, a ti reményeitek és a ti álmaitok határozzák meg. És a ti bátorságotok, jóságotok és szeretetetek fog örökké vezérelni bennünket ezen az úton.

Együtt újra erőssé tesszük Amerikát. Újra gazdaggá tesszük Amerikát.

Újra büszkévé tesszük Amerikát. Újra biztonságossá tesszük Amerikát. És igen: együtt, újra hatalmassá tesszük Amerikát. Köszönöm. Isten áldjon meg benneteket, és Isten áldja meg Amerikát! Köszönöm. Isten áldja Amerikát!

Az eredeti angol nyelvű szöveg a hitelesség ellenőrzésére:

"Chief Justice Roberts, President Carter, President Clinton, President Bush, President Obama, fellow Americans and people of the world, thank you.

We, the citizens of America, are now joined in a great national effort to rebuild our country and restore its promise for all of our people. Together we will determine the course of America and the world for many, many years to come. We will face challenges. We will confront hardships, but we will get the job done. Every four years we gather on these steps to carry out the orderly and peaceful transfer of power and we are grateful to President Obama and First Lady Michelle Obama for their gracious aid throughout this transition. They have been magnificent. Thank you.

Today's ceremony, however, has very special meaning because, today, we are not merely transferring power from one administration to another or from one party to another, but we are transferring power from Washington, D.C., and giving it back to you, the people.

For too long, a small group in our nation's capital has reaped the rewards of government while the people have born the cost. Washington flourished, but the people did not share in its wealth. Politicians prospered, but the jobs left and the factories closed. The establishment protected itself, but not the citizens of our country. Their victories have not been your victories. Their triumphs have not been your triumphs and, while they celebrated in our nation's capital, there was little to celebrate for struggling families all across our land.

That all changes starting right here and right now because this moment is your moment. It belongs to you. It belongs to everyone gathered here today and everyone watching all across America. This is your day. This is your celebration, and this, the United States of America, is your country.

What truly matters is not which party controls our government, but whether our government is controlled by the people. January 20th, 2017, will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again. The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer.

Everyone is listening to you now. You came by the tens of millions to become part of an historic movement, the likes of which the world has never seen before. At the center of this movement is a crucial conviction that a nation exists to serve its citizens. Americans want great schools for their children, safe neighborhoods for their families, and good jobs for themselves. These are just and reasonable demands of righteous people and a righteous public, but for too many of our citizens, a different reality exists.

Mothers and children trapped in poverty in our inner cities, rusted out factories scattered like tombstones across the landscape of our nation, an education system flush with cash, but which leaves our young and beautiful students deprived of all knowledge and the crime and the gangs and the drugs that have stolen too many lives and robbed our country of so much unrealized potential. This American carnage stops right here and stops right now.

We are one nation and their pain is our pain. Their dreams are our dreams and their success will be our success. We share one heart, one home and one glorious destiny. The oath of office I take today is an oath of allegiance to all Americans. For many decades, we've enriched foreign industry at the expense of American industry, subsidized the armies of other countries, while allowing for the very sad depletion of our military.

We've defended other nations' borders, while refusing to defend our own, and spent trillions and trillions of dollars overseas, while America's infrastructure has fallen into disrepair and decay. We've made other countries rich while the wealth, strength and confidence of our country has dissipated over the horizon. One by one, the factories shuttered and left our shores with not even a thought about the millions and millions of American workers that were left behind. The wealth of our middle class has been ripped from their homes and then redistributed all across the world.

But, that is the past and now we are looking only to the future. We assembled here today, are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign affairs will be made to benefit American workers and American families.

We must protect our borders from the ravages of other countries making our products, stealing our companies and destroying our jobs. Protection will lead to great prosperity and strength. I will fight for you with every breath in my body and I will never, ever let you down.

America will start winning again. Winning like never before. We will bring back our jobs. We will bring back our borders. We will bring back our wealth. And we will bring back our dreams. We will build new roads and highways and bridges and airports and tunnels and railways all across our wonderful nation. We will get our people off of welfare and back to work rebuilding our country with American hands and American labor. We will follow two simple rules: buy American and hire American. We will seek friendship and goodwill with the nations of the world, but we do so with the understanding that it is the right of all nations to put their own interests first.

We do not seek to impose our way of life on anyone, but rather to let it shine as an example. We will shine for everyone to follow. We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth. At the bedrock of our politics will be a total allegiance to the United States of America and, through our loyalty to our country, we will rediscover our loyalty to each other. When you open your heart to patriotism, there is no room for prejudice.

The bible tells us how good and pleasant it is when god's people live together in unity. We must speak our minds openly, debate our disagreements honestly, but always pursue solidarity. When America is united, America is totally unstoppable. There should be no fear. We are protected and we will always be protected. We will be protected by the great men and women of our military and law enforcement and most importantly, we will be protected by God.

Finally, we must think big and dream even bigger. In America, we understand that a nation is only living as long as it is striving. We will no longer accept politicians who are all talk and no action constantly complaining, but never doing anything about it. The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action. Do not allow anyone to tell you that it cannot be done. No challenge can match the heart and fight and spirit of America. We will not fail. Our country will thrive and prosper again.

We stand at the birth of a new millennium ready to unlock the histories of space, to free the earth from the miseries of disease and to harness the energies, industries, and technologies of tomorrow. A new national pride will lift our sights and heal our divisions. It's time to remember that old wisdom our soldiers will never forget, that whether we are black or brown or white, we all bleed the same red blood of patriots. We all enjoy the same glorious freedoms, and we all salute the same great American flag.

And whether a child is born in the urban sprawl of Detroit or the windswept plains of Nebraska, they look up at the same night sky. They fill their heart with the same dreams and they are infused with the breath of life by the same almighty creator. So, to all Americans in every city near and far, small and large, from mountain to mountain, from ocean to ocean, hear these words: You will never be ignored again. Your voice, your hopes and your dreams will define our American destiny. And your courage and goodness and love will forever guide us along the way.

Together we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And, yes, together, we will make America great again. Thank you. God bless you and god bless America. Thank you. God bless America."

 

Foto: https://hungarian.hungary.usembassy.gov/