A Saxo Bank nyilvánosságra hozta 2016. évi jelentését

A Saxo Bank Csoport nyilvánosságra hozta a 2016-os évre vonatkozó éves pénzügyi jelentését. A csoport működési bevétele 2016-ban 2,9 milliárd dán korona (DKK) volt, szemben a 2015-ös 2,1 milliárd DKK értékkel. Az ügyfelek fedezeti letétének állománya rekordmagasságba emelkedett, 15 milliárd DKK összeggel növekedett, és 2016 végére elérte a 92,3 milliárd dán koronát - mindez egyértelműen tükrözi a bank ügyfeleinek bizalmát. A nettó profit 2016-ban 302 millió DKK volt, szemben a 2015-ös, 645 millió DKK összegű veszteséggel (a 2015-ös év eredményeit kedvezőtlenül érintették a 2015. január 15-én a svájci frank piacán lezajlott események).

A bank tőkehelyzete szilárd, az elsődleges alapvető tőkemutatója14,9%, a Tier 1 ráta 17,1%, az össztőkehányad 19,5%. A saját tőkére számított Tier 1 tőkepuffer 1,0 milliárd DKK, amely a kockázati kitettségek 6,4 százalékának megfelelő összeg.

A Saxo Bank Csoportnak nincs tudomása olyan, a csoport hitelképességét érintő eseményekről, amelyek a 2017-es eredményeket befolyásolnák.

A 2016-os számok áttekintése (zárójelben a 2015-ös számok)

  • Működési bevétel: 2,9 milliárd DKK (2.1 milliárd DKK)
  • EBITDA: 845 millió DKK (109,4 millió DKK veszteség)
  • Kiigazított EBITDA: 954,5 millió DKK (864,7 millió DKK)
  • Nettó nyereség: 302,4 millió DKK (645 millió DKK veszteség)
  • Ügyfelek fedezeti letétének állománya: 92,3 milliárd DKK (77,6 milliárd DKK)
  • Saját tőke: 4,2 milliárd DKK (3,9 milliárd DKK)

A Csoport érdeklődésének homlokterében 2016-ban a profitorientált növekedés és a Saxo ügyfélbázisának szélesítése állt, amit a több eszközosztályt is felölelő termékkínálat folyamatos bővítésén és javításán keresztül ért el.

A 2016-os évet jelentős hatású politikai események dominálták - ezek közül is kiemelkedett a 2016. június 23-án lezajlott, az Egyesült Királyság uniós kilépésével kapcsolatos népszavazás, valamint az Amerikai Egyesült Államokban 2016. november 8-án lezajlott elnökválasztás. Az amerikai elnökválasztás másnapján a Saxo Bank ügyfelei egy nap alatt 490 000 ügyletet kötöttek, ami új kereskedési rekordot jelentett a bank életében.

A költségszerkezet optimalizálását 2016-ban is kiemelt célként kezelte a csoport - a költségeket ebben az időszakban is sikerült csökkenteni, ugyanakkor a ráfordítások növekedtek a hatékonyságnövelő projektek és az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése terén. A bérköltség és az adminisztratív költség 2,1 milliárd volt, ami 2015-höz képest 9 százalékos csökkenést jelentett - ennek oka az alacsonyabb marketing célú és szponzorációs költségvetés, valamint a jogi költségek csökkentése volt.

 

Kim Fournais, a Saxo Bank társalapítója és vezérigazgatója a következőket nyilatkozta:

„Elégedettek vagyunk a 2016-os eredményekkel, mivel a számok egyértelműen tükrözik azt a törekvésünket, hogy a kereskedési és befektetési tevékenység korlátait lebontsuk, és hogy az ügyfeleink bekapcsolódhassanak a nemzetközi tőkepiacok folyamataiba. Várhatóan 2017-ben is bővítjük majd tevékenységünket. A technológiába és a termékekbe eszközölt 2016. évi befektetéseink kiválóan egészítik ki a már meglévő, egyébként is erős termékkínálatunkat. Új ügyfélszegmensek váltak elérhetővé a fejlesztéseinkkel - ilyen volt például a piac első, teljes mértékben digitális kötvénykereskedési platformjának elindítása, valamint a SaxoSelect, amelynek segítségével a nemzetközi pénzügyi piacokon nagyobb önállósággal részt venni kívánó ügyfeleinknek nyújtunk digitális és automatikus befektetési szolgáltatásokat.

 

Számos szabályozó testület adott ki iránymutatásokat arra vonatkozóan, hogy milyen módon lehetne a tőkeáttétellel kereskedő ügyfeleket jobban védeni és tájékoztatni. Bizonyos szempontból a Saxo Bank jóval előtte jár ezeknek a szabályozói törekvéseknek, és stratégiai döntéseinek egyike volt, hogy nem kíván a magas tőkeáttétel mértékével operáló piacszegmensben versenyezni. A javasolt szabályozói változtatások eredményeképpen valószínűleg kiegyenlítettebb lesz a befektetők számára a környezet, és a hangsúly egyre inkább áthelyeződik a szolgáltatások és a platformok minőségére, valamint a termékportfólió szélességére és mélységére. Örömmel fogadjuk ezeket a javaslatokat, és várakozásaink szerint a változások pozitívan érintik majd mind az ügyfeleinket, mind pedig magát a Saxo Bankot."

 

Az éves jelentés teljes szövege az alábbi linkről tölthető le: https://www.home.saxo/about-us/investor-relations