Nem folytathatja működését a Globeserv Alapkezelő

Az MNB  2017. április 11.-én közzétett, és 2017. március 23. napján jogerőssé vált határozatában visszavonta a Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. befektetési alapkezelésre vonatkozó tevékenységi engedélyét. Az intézkedés oka, hogy a társaság - amelynek piaci súlya csekély volt - az MNB felszólítása ellenére nem tett eleget határidőben szavatoló tőke-feltöltési kötelezettségének.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2017. április 11.-én publikált, és az MNB-hez visszaérkezett tértivevény, valamint a Magyar Posta Zrt. által kiállított igazolás szerint a Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. (Globeserv Alapkezelő) meghatalmazottja által 2017. március 23. napján kézhez vett, tehát azon a napon jogerőssé vált határozatában visszavonta a Globeserv Alapkezelő befektetési alapkezelésre és a kapcsolódó kiegészítő tevékenységekre vonatkozó tevékenységi engedélyét.

Az intézkedésre azt követően került sor, hogy a jegybank - a korábbi felügyeleti döntéseit követően - 2016. december 2-án kelt határozatában felszólította a Globeserv Alapkezelőt, hogy az ott rögzített határidőn belül, azt követően pedig működése során mindenkor feleljen meg a szavatoló tőkekövetelményre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, ennek keretében a likvid vagy azonnal készpénzre váltható eszközökbe fektetett szavatoló tőkéjét töltse fel a jogszabályban meghatározott szintre.

Az MNB a Globeserv Alapkezelő felett gyakorolt folyamatos felügyelet során ugyanakkor megállapította, hogy az alapkezelő a fenti határozatban előírt (s az alapkezelő kérelmére meghosszabbított) határidőben nem tett eleget a szavatoló tőke-feltöltési kötelezettségének. A jegybank a befektetési alapkezelőkről szóló törvény előírásai alapján ezért hivatalból visszavonta a Globeserv Alapkezelő tevékenységi engedélyét.

A vonatkozó jogszabályi előírások szerint a tevékenységi engedély visszavonását követően az alapkezelő által kezelt alapok megszűnési eljárását is meg kell indítani. Az eljárást a letétkezelő folytatja le, s ennek keretében a befektetési alap vagyonába tartozó eszközöket értékesíti. Az ily módon befolyt ellenértékből - a tartozások és egyéb kötelezettségek levonását követően - fennmaradó tőke a befektetőket befektetési jegyeik értékének arányában illeti meg.

A Globeserv Alapkezelő a tőkepiac egészéhez mérten csekély súllyal - a piaci értékre vetítve 0,002 százalék részesedéssel - rendelkezett, figyelemmel arra, hogy az általa kezelt alapokba tartozó eszközök értéke 175,9 millió forint.