Audiencia

József Nádor és családjaJózsef Nádor és családja-  Uram, ő királyi fensége József nádor fogadja önt, fáradjon be.

-  Fenség! Kruspér István akadémikus vagyok.

-  Felesleges bemutatkoznia mérnök úr, már találkoztunk egyszer Bécsben a Polytechnisches Institut tudományos konferenciáján, jól emlékszem önre.

-  Megtisztel fenség. Tudós társaim és gróf Andrássy Gyula miniszterelnök úr kérését tolmácsolnám. Szeretnénk, ha hozzájárulna Budapesten egy műszaki egyetem létesítéséhez.

-  De hát már van önöknek egy hasonló intézményük. II. József királyuk a múlt században alapította az Institutum Geometricumot.

-  Igen fenség, de az a tudományegyetem bölcsészeti karához tartozik és gyakorlati szakembereket képez. Mi tervező mérnököket kívánunk kiképezni. Olyanokat, mint a múlt században Kempelen Farkas, Dugonics András, Miskolczi Gáspár.

-  Értem. És lenne aki megtervezi az egyetem épületét?

-  Igen, Hauszmann Alajos, Ybl-díjas építész.

-  Ki ő és mi az Ybl-díj?

-  Bocsánat, ez egy anakronizmus volt, fenség.

-  Jó, haladjunk. Milyen szakokra gondoltak?

-  Alapításkor gépészmérnöki, építészmérnöki és vegyészmérnöki szakra. A gépészmérnöki karon első két évben az alaptárgyakat tanítanánk matematikát, ábrázoló geometriát, gépelemeket, mechanikát. Ez után a hallgatók szigorlatot tennének, majd a következő két évben szaktárgyakat oktatnánk. Hőerőgépek, vízművek, robbanómotorok tervezését.

   A robbanómotorokról már hallottam, nagyra becsülöm Nicolas August Ottot, egyszer személyesen is megismerhettem Kölnben. Hát, tőlem nem idegen a tudomány, hozzájárulok, de lenne három kérésem.

-  Természeten teljesítjük.

-  Ein. Az új egyetem a nevemet viselje. Zwei. Pest belvárosában nevezzenek el rólam egy teret. Drei. A téren állítsák fel a szobromat.

-  Pontosan így lesz fenség.

-  Csak még egyet. Mi lesz akkor, ha egy későbbi kormánynak nem fog tetszeni az új egyetem?

-  Fenség, az ki van zárva. Gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar a Tudományos Akadémia alapítója megfordulna a sírjában. Magyarországon soha nem fordulhat elő, hogy bezárjanak egy egyetemet.

Láng Róbert