A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM ÁTFOGÓ TANTERV-MEGÚJÍTÁSBA KEZDETT

A Pénzügyi Számviteli Kar (PSZK) Tanácsadó Testülete támogatásáról biztosította a Budapesti Gazdasági Egyetem Intézményfejlesztési Tervének keretében jelenleg zajló tantervi reformot. A BGE a hazai gazdasági felsőoktatásban eddig elért kedvező pozícióinak megőrzése és javítása érdekében elengedhetetlennek tartja az intézmény szakmai továbbfejlesztését és a képzéskínálatban egyedi arculatának erősítését. A neves külső szakemberekből álló testület tagjai tájékoztatót hallgattak meg a tantárgyfejlesztés elmúlt évi eredményeiről. A kar szaktanszékeinek oktatói 2016-ban 10 tananyagként használatos szakkönyv, 5 példatár, illetve 9 online tananyag magyar, illetve angol nyelvű elkészítésében vettek részt.

A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának Tanácsadó Testülete tájékoztatót hallgatott meg az Intézményfejlesztési Terv stratégiai céljainak megvalósulását szolgáló jelenleg is zajló tantervi reformról. Dr. Ábel István dékán elmondta, hogy a BGE rektori vezetése által elfogadott terv négy alappillérre épül, amelyek kijelölik az egyetem szakmai fejlődésének irányait, és alkalmasak arra, hogy az intézmény ezen értékek mentén kialakuló képzéskínálatával világosan megkülönböztesse magát a versenytársaitól. A szlogennek is felfogható négy alappillér a Vállalkozásbarát Egyetem, a Nemzetközileg versenyképes Egyetem, az Élményalapú tanulási környezet, valamint a Társadalmi felelősséget vállaló Egyetem. Jóllehet a BGE jelenleg nagyon kedvező pozíciókkal rendelkezik a gazdasági felsőoktatásban, a Pénzügyi és Számviteli Kar vonzereje pedig továbbra is meghatározó a pénzügyi-számviteli képzésben, és ezt a hallgatói jelentkezések is visszaigazolják, a dékán szerint ez nem szabad, hogy elkényelmesítse a BGE vezetését. A demográfiai tényezők, valamint az átalakuló hazai felsőoktatási környezet által kiváltott erősödő verseny, beleértve a finanszírozási rendszer problémáit, olyan kihívásokat jelentenek, amelyekre célszerű időben felkészülni. A 2016 őszén elindult átfogó tanterv-megújítási munkálatok, amelyekben az egyetemi oktatók széles köre vett részt, felfoghatók előre menekülésnek.

A neves gazdasági, pénzügyi szakértőkből álló Tanácsadó Testület tagjai kiemelték annak fontosságát, hogy a karon folyó képzési programok kínálata képes legyen rugalmasan igazodni a változó munkaerőpiaci igényekhez. A pénzügyi és számviteli képzésben az oktatás gyakorlati jellegének erősítését, és a hallgatók önálló munkavégzésének bővítését vetették fel. Az egyetem egyre sokrétűbb nemzetközi intézményi kapcsolatai, a BGE-n mind nagyobb számban oktató, tanuló külföldiek az intézmény nemzetközi elismertségét jelzik, azonban a továbblépéshez nagyobb rugalmasságra van szükség a fogadási feltételek biztosításában. A Tanácsadó Testület véleménye szerint a BGE márka kialakítása szorosan összefügg az egyetem erőteljes társadalmi felelősségvállalásával, valamint a rugalmasan megújuló képzési programkínálatával, amely a felvételizők intézményválasztását jelentősen meghatározzák. Az élmény alapú tanulási környezet kialakítása fontos eszköz a tudásátadás hatékonyságának fokozásában, az oktatás színvonalának emelésében, amit a tananyagok korszerűsége döntően befolyásol. Ezért kritikus peremfeltételként értékelték a folyamatos tananyagfejlesztést, valamint a korszerű oktatási módszerek alkalmazását.

A Tanácsadó Testület tájékoztatót hallgatott meg a PSZK szaktanszékein 2016-ban elkészült tananyagokról. A tananyagfejlesztésben 55 tanszéki munkatárs, illetve több külsős szakértő, illetve külföldi kolléga vett részt. Összesen 10 szakkönyv született jogi, adózási ismeretek, vezetői és pénzügyi számvitel, gazdasági események kontírozása, könyvvezetés és beszámoló készítés, valamint vállalkozások tevékenységének komplex elemzése témákban, amelyeket tankönyvként is használnak.

Elkészült egy-egy vállalati pénzügyi, adózási ismereti, vezetői számviteli, valamint pénzügyi számviteli feladatgyűjtemény, továbbá a vállalkozások tevékenységének komplex elemzéséhez használható példatár. Közülük vannak, amelyek online hozzáférésűek.

Az elmúlt évben 9 online tananyag készült, amely a hallgatók számára az egyetem Coospace felületén elérhetők. Ezek olyan témákkal foglalkoznak, mint a kreatív problémamegoldás alapjai, a munkahelyi innováció és fejlesztés, a stratégiai kompetencia-menedzsment, szocio-kulturális kérdések, továbbá tréninganyagok HR szakemberek és (felső)vezetők részére, valamint coaching, amely mesterszakos hallgatóknak szóló E-Learning angol nyelvű tananyag.

A Tanácsadó Testület úgy értékelte a beszámolót, hogy a karon folyó tananyag fejlesztési munkák szervesen illeszkednek a tanterv-megújítási reformhoz, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a BGE sikeresen tudja pozícionálni magát az átalakuló felsőoktatás versenymezőnyében. Ezt segítheti az a körülmény, hogy a PSZK-n elkészült szakkönyvek, tankönyvek széles körben használatosak más felsőoktatási intézményekben is, valamint tananyagként használják különféle egyéb szakmai képzési programok, OKJ-s képzések. A résztvevők fontosnak tartották a tanszéki tananyag korszerűsítési munka folytatását, valamint ennek érdekében az oktatók érdekeltségi rendszerének hatékonyabbá tételét.