Láttam Lenint

Lenin szarkofágjaLenin szarkofágjaEgyszer volt, hol nem volt egy társasutazás, amelyet a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat szervezett. A tizennyolc napos út Moszkvát, Leningrádot és Kijevet érintette. Mellékesen jegyzem meg, hogy akkoriban a Budapest-Moszkva utat a gyorsvonat 60 óra alatt tette meg. Csap kisközségben át kellett szállni a széles nyomtávú szerelvényere, amely csak háló- és étkező kocsikból állt. 1958 májusát írtuk.

   Tolmácsunk és idegenvezetőnk, polgári foglalkozását tekintve művészettörtész, remekül tette a dolgát, sokat tanulhattunk tőle. Jól választotta meg a látnivalókat. Moszkvában például megnéztük a Puskin Múzeumot, a Tretyjakov képtárat, a Lomonoszov Egyetemet, az öt aranykupolájáról ismert Uszpenszkij-, a hagymakupolás Vaszilíj-székesegyházat a Vörös téren, a világ legnagyobb harangját a Cár-harangot, a Kreml kincstárát és a Mauzóleumot.

   Kilométer hosszú sor kígyózott előtte, de a külföldi látogatók soron kívül mehettek a piramishoz hasonlító, három emelet magas, vörösmárvány építménybe, hogy Lenin és Sztálin bebalzsamozott holttestét megcsodálhassák. Félméternyi távolságból, persze üveg mögött. Sztálin generalisszimusz akkor már három éve halott volt, de helyét stabilan őrizte, Hruscsov nem merte kipaterolni, még messze volt a glasznoszty és a peresztrojka.

   Beléptünk a sírboltba, egy emeletet kellett lépcsőzni lefelé, körbejárhattuk mindkét szarkofágot, majd egy másik lépcsőn fel a kijárathoz. Fényképezni tilos, kegyeletsértés, kihágás, pénzbüntetés. Persze nem éreztük azt az áhítatot, amit az orosz és más nemzetiségű szovjet emberek érezhettek a bebalzsamozott vezérek látványától, afféle valláspótlékként, a templomok akkoriban nemigen funkcionáltak a Szovjetunióban. Érdekes és furcsa élmény volt, a mai napig megőriztem emlékezetemben.

   A téma ürügyén néhány szó a mauzóleumokról. A név Mauszolosz, perzsa királyi helytartó síremlékétől származik. Halikarnasszoszban (ma: Bodrum, Törökország) építették fel és az ókor hét csodája közül az egyik. Később a mauzóleum név közneve lett minden jeles síremléknek, különösen olyannak, amely akár méreteivel, akár történelmi vonatkozásaival, akár a rajta lévő szoborművekkel kiválik a többi síremlékek közül. Ilyen például az Angyalvár, Hadrianus császár emlékműve  (Róma) és a Tádzs Mahal, Dzsahán sah építtette gyermekszülésben elhunyt hitvese, Mumtáz Mahal emlékére.  (Agra, India).

    Kisebb, de nevezetes magyar mauzóleumok találhatók a Kerepesi temetőben, a többi között Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Deák Ferenc és Kazinczy Ferenc síremléke.

Láng Róbert