Horger Antal (1872-1946)

Horger Antal (1872-1946)Horger Antal (1872-1946) Petőfi Sándor 1848 decemberében írta az „Akasszátok fel a királyokat!" c. versét. Éppen amikor V. Ferdinánd átadta magyar királyságát I. Ferenc Józsefnek. Egyik sem sértődött meg. „Pedig le is lövethették volna", ahogy a régi vicc mondja.

   Horger Antal, a Szegedi Tudományegyetem professzora sértődékeny ember lehetett. Ma már senki sem ismerné nevét néhány kutató nyelvészen kívül. A szélesebb közvélemény Horger Antalt elsősorban arról ismeri, hogy 1925-ben, két tanú jelenlétében (miért is volt erre szüksége?) közölte magánvéleményét, miszerint a Szegedi Új Nemzeték c. lapban megjelent   Tiszta szívvel c. verse miatt az egyetem nem látja szívesen többé hallgatói között József Attilát. Ezt a konfliktust örökítette meg a költő a Születésnapomra c. versében is.

   A „Tiszta szívvel" c. vers a Wikipédia szerint német, angol francia, spanyol, orosz, cseh, svéd, norvég, szerb, szlovák és portugál fordításban is megjelent. De ki is volt Horger Antal, az egyetem fura ura, aki 53 éves korában kettétörte a 20 éves költő életpályáját? Eszmei elkötelezettsége vitathatatlan, a múlt század húszas éveiben, a fajvédő mozgalmak egyeduralma alatt nem kaphatott egyetemi katedrát akárki.

   Horger Antal német gyökerű családban született. Apja Horger János a Lugosi Népbank igazgatósági tagja, anyja háztartásbeli volt. A Budapesti Tudományegyetem elvégzése után gimnáziumban, majd főreáliskolában tanított magyar nyelvet. 42 éves korában nevezték ki egyetemi magántanárnak, magyar hangtanból és szótanból végzett tudományos munkájának elismeréseként. 1922-től a szegedi, 1940-től a kolozsvári egyetemen a magyar nyelvészet nyilvános rendes tanára. Kutatási területe elsősorban a székely nyelvjárás vizsgálata volt. Ő alkotta meg az első magyar nyelvjárási térképet.

   Szangvinikus, hirtelen haragú személy lehetett. Első felesége az erdélyi örmény családból származó Dajbukát Szidónia. A második Röck Johanna, aki nem akart vele leköltözni Szegedre. A válás körüli civakodásuk egyszer odáig fajult, hogy Johanna dulakodás közben rálőtt, két lövéssel eltörve Horger Antal bal karját. Az ügyből per lett, majd nem sokkal később elváltak. Harmadik házasságát 65 éves korában kötötte a nála 28 évvel fiatalabb Gillming Blankával.

   Horger Antal, a tudós nyelvész ne tudta volna, hogy a költészet az egy más dimenzió, mint az egyetemi oktatás? Lehetetlen. Akkor miért tette? Példát akart statuálni és konzervatív attitűdjét kihangsúlyozni. Petőfi így írt a hozzá hasonló potentátokról: „Lenézik a szegény költőket / Ez elbizott, kevély urak, / Kik a megyék s ország gyülésén / Fényes szerepet játszanak. / Pusztulj az útból, jó fiú, ki / Kopottan ballagsz ott gyalog, / Mert eltiportat ezen úr, ki / Hintón melletted elrobog.

   Professzor úr! Köszönjük, hogy nekünk adta József Attilát. Döntése nélkül nemzetünk büszkesége talán magyar tanár lett volna egy fővárosi gimnáziumban, verset írogató, vasárnapi költő.

Láng Róbert