Érettségi, buktatókkal

Érettségi egykor 1934Érettségi egykor 1934-  Üljön le Annamária. Érettségi utáni tervei?

-  A Bölcsészkarra jelentkeztem, pszichológia, vagy szociológia szakra, második tárgyként kommunikáció.

-  Akkor a magyar felvételi tárgy, sok sikert kívánunk. Húzzon egy tételt és kezdjen hozzá.

-  Katona József: Bánk bán. A mű eszmei mondanivalója. A színmű középpontjában Bánk bán és Gertrudisz királyné küzdelme áll. Gertrudisz és meráni honfitársai dorbézolással töltik az időt, amíg II. Endre a harctéren küzd.

-  Kérem, álljunk megy egy pillanatra. Melyik században vagyunk?

-  Gondolom mindenképpen a tatárjárás után, a XIV. században.

-  Nem kérem, a XIII. században játszódik a történet. Folytassa.

-  A magyar főurak Bánk bán vezetésével nem vesznek részt a mulatozásban, el vannak keseredve a merániak miatt.

-  Mi volt Bánk bán rangja a korabeli magyar államban?

-  Bihar vármegye főispánja!

-  Ezt rosszul tudja. Bihar főispánja Petúr bán volt, Bánk magasabb rangú, az uralkodó helyettese. Épp az országot járja.

-  Elnézést. Én is ezt akartam mondani. Szóval, amíg a király harcol, Ottó herceg, Gertrudisz öccse, a királyné hathatós támogatásával szerelmével ostromolja Melindát, Bánk hitvesét. De hiába. Viszont Biberach, egy kóbor lovag intrikál, sőt, valami drogot ad be Melindának, amitől az magatehetetlenné válik. Így Ottó eléri a célját. Bánk megtudja, felelősségre vonja Gertrudiszt, aki tőrt ránt és rátámad. De Bánk kicsavarja a kezéből a fegyvert és megöli. Véleményem szerint jogos önvédelem.

-  Jó. Álljunk meg egy pillanatra. Tudna valamit mondani az Aranybulláról?

-  Tulajdonképpen az egy törvénykönyv, ami Werbőczy István nevéhez fűződik.

-  A törvénykönyv az tulajdonképpen rendben volna, de Werbőczy Tripartituma kétszázötven évvel később íródott. Az Aranybullát II. Endre adta ki.

-  Bocsánatot kérek elnök úr, de a tételem Katona József színműve, abban nem szerepel az Aranybulla.

-  Ha valaki bölcsésznek készül, nem csak a színművek, könyvek tartalmát kell tudnia, hanem a mű történelmi hátterét is. Ez elengedhetetlen.

-  Igen, egyetértek. A mű eszmei mondanivalójához szorosan kötődik Tiborc, a jobbágy társadalmi helyzetéhez. Mélyszegénységben él, mint a többi magyar jobbágy. Tiborc a kiutat csak az öngyilkosságban látja.

-  Látta Erkel Ferenc operáját, a Bánk bánt?

-  Sajnos nem. Amikor játszották, éppen a második nyelvvizsgámra készültem.

*

-  Közlöm az Érettségi Vizsgabizottság egyhangú döntését. A tétellel foglalkozott, de nem elég alaposan. Az Aranybullára igazán rákattinthatott volna az Interneten. Érettségije sikeres volt, közepesre értékeltük. A döntés ellen bizonyos feltételek esetén fellebbezhet. Viszontlátásra Annamária!

-  Nincs a teremtésben vesztes csak én, osztályfőnök úr. Remélem nem lesz kevés a pontszámom.

 

Láng Róbert