Orbán Viktor első nagy hibája

 

Csak az nem vét hibát, aki nem dolgozik, tartja a mondás. De vannak olyan hibák, amik elkerülhetőek lennének. Nos Orbán Viktor elkövette első nagy hibáját. Ez a hiba egy pénteken megjelent kormányrendeletben öltött testet.

Az állami épületekben ki KELL KÖTERLEZŐEN függeszteni az Együttműködési nyilatkozatot. Nos ez az, ami még az olyan emberek egy részében is kivágta a biztosítékot, akik különben szimpatizálnak az Orbán kormány intézkedéseivel. Nem lehet tudni ez az ötlet kitől származott. De mindenesetre nagyon rossz szájízt hagy azt emberekben. Sőt teret ad az amúgy sem szimpatizáló és nem is az igazmondásáról híres baloldali és „bal mutyioldali"  sajtónak a támadásra. Ami ezúttal jogos.

Mert hol is vagyunk? Szlotákiában, ahol a hazafiassági törvény alapjában „nemzeti imasarkot" kell berendezni -egyelőre - minden közintézményben, ahol sokan csendes utálattal fordulnak el saját hazájuk szimbólumaitól. Vagy menjünk el a nép demokratikus Korea felé ahol a „Nagy vezért" imádják ugyanígy.

Tudom ha imádunk egy országot, az rosszra vezet. Itt Viktorunkat és tanácsadóit nyilván az az amerikai gyakorlat vezette, hogy ott a Függetlenségi nyilatkozat és az amerikai zászló a kötelező gyakorlat a közintézményekben. Csakhát... ott nem volt Rákosi Mátyás elvtárs, de Kádár János sem. Nem volt személyi kultusz. Magyarország más. Nagyon más kedves Viktor, mint az USA.

Itt az emberek ezt a múlt ereklyéinek visszaböfögéseként élik meg. Mint azt is, hogy szét lett küldve jövendő - megválasztott -államfőnk portréja, hogy az is legyen része eme nemzeti oltárnak. Nem kéne. A magyar címer éppen elegendő. Meg a nemzeti zászlónk is. No meg az is, hogy az eskütételek a Szent korona másolat előtt zajoljanak le. Meg az is, ha a történeti zászlók felvonulnak, akkor az árpádsávos - bizony fehér és nem piszkosszürke sávval, mint Szekeres elvtárs értelmezte, ott szerepeljen.

Tudjuk, mert sokan részesei voltunk, hogy forradalom zajlott le a szavazófülkékben. Elegünk volt abból, ami korábban történt. De... de nem kell erre emlékeztetni bennünket! Mi csak csömört kapunk az emlékeztetéstől. Mivel az ügyvédi iroda független, nálam biztosan nem lesz kinn.

De kedves Viktor, ha már szeretnél maradandóan megjelenni, lenne egy javaslatom: Az új alkotmányba a magyar címer meghatározásánál tegyél be kétféle címert. Az egyiket, amit ma is használunk. De nem ártana a múltból elővenni azt mi esztétikailag is szép, ünnepélyes. Tudod arra gondolok, ahol a címert angyalok tartják. Meg legalább egy forint címletre tetesd fel Szűz Mária képét, hiszen a zivataros századokban hagyományosan volt ilyen pénzünk. Tudod a „Máriás".  Nagyon elkel a védelem az országnak!

Az sem baj, hogy Magyarország beszállt az Eu jogértelmezési versenybe, amelyben el akarták venni azon intézményektől, melyek nyíltan vállalják a keresztény hagyományokat azt a jogot, hogy kitegyék a keresztet a helység, tanterem falára.(Nyilván erőltetni is pontosan ugyanolyan hiba lenne.)

Szóval a szimbolikus cselekedetekre is kissé jó lenne ha odafigyelnének. Ugyanis ezzel sok embert tudnak akaratán kívül mélységesen megsérteni. Pontosan úgy, ahogy Gyurcsány tette ezt az öszödi beszéddel.

Végezetül érdemes még egy szót szólni egy másik szimbolikus intézkedésről. Elfogadtak a „lex Turul"-t. Azaz a kerületekben a köztéren a szobrot az a közösség, a kerület dönthesse el, mit állít, ahol azok az emberek élnek, ne pedig egyfajta központi akarat. A Turul tehát maradhat. Akinek nem tetszik, az legfeljebb nem megy oda. És reméljük ezzel egyszer s mindenkorra kihúzták a fogát azoknak a meddő vitáknak, amelyek emberek közösségeit megosztják, és amire egyes ellenérdekű felek bátrán számíthatnak: Ha összejön két magyar, rögtön háromfele húz.

ADVOCATUS DIABOLI

Kormány 1140/2010. (VII. 2.) Korm. határozata

a Nemzeti Együttműködésről szóló 1/2010. (VI. 16.) OGY politikai nyilatkozat

egyes középületekben való kihelyezésérõl

1.   A Kormány - a Nemzeti Együttműködésről szóló 1/2010. (VI. 16.) OGY politikai nyilatkozat (a továbbiakban:
Nyilatkozat) jelentõségére és az Alkotmány 35. § (2) bekezdésére figyelemmel - a következõ határozatot hozza.

 • a) A központi államigazgatási szervek és területi, helyi szervei, valamint a Kormány általános hatáskörű területi
  államigazgatási szerve, továbbá a Magyar Honvédség katonai szervezetei és a katonai igazgatás területi szervei
  (a továbbiakban együtt: szerv) által feladatuk ellátása során használt középületekben - a melléklet szerinti
  formában - a Magyar Közlönyben közzétett szöveggel, a szerv vezetõje által meghatározott méltó és a középület
  sajátosságainak megfelelõ jól látható helyen ki kell helyezni a Nyilatkozatot.
 • b) A Kormány - tiszteletben tartva az államhatalmi ágak elválasztásának alkotmányos elvét - felkéri a köztársasági
  elnököt, az Országgyűlés elnökét, az Alkotmánybíróság elnökét, a Legfelsõbb Bíróság elnökét, az országgyűlési
  biztosokat, az Állami Számvevõszék elnökét, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, a helyi és kisebbségi
  önkormányzatok választott testületeinek vezetõit, a bíróságok elnökeit és az ügyészségek vezetõit, hogy
  az általuk feladatuk ellátása során használt középületekben gondoskodjanak a Nyilatkozat megfelelõ
  kihelyezésérõl.

2.   Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Melléklet az 1140/2010. (VII. 2.) Korm.határozathoz

A Nyilatkozat leírása

 • 1. A színes formátumban, méltó minõségben nyomtatott, nyomdai kivitelezésű Nyilatkozatot legalább 50x70 cm
  méretű, álló téglalap alakú keretbe kell foglalni.
 • 2. A Nyilatkozat hozzáférhetõségérõl a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium gondoskodik. A Nyilatkozat 2010.
  július 1-jétõl a megfelelõ minőségű nyomtatáshoz alkalmas formátumban letölthetõ a http://kim.gov.hu/nyilatkozat
  honlapról.
 • 3. A tábla megfelelõ állapotáról és szükség szerinti cseréjérõl intézkedni kell.

A cikk végéről letölthető a rendeletet tartalmazó Magyar Közlöny szám, és a hivatalos PDF amiből a kinyomtatott képet elő kell állítani.

CsatolmányMéret
MK_10_112.pdf81.9 KB
Politikai_Nyilatkozat.pdf211.53 KB