Vallás és valláskultura és -történet

Lehet-e továbbra is gluténmentes ostyával áldozni?

A világi sajtóban a napokban számos félreértés terjedt el a címben szereplő kérdés körül, melyről Füzes Ádámot, az Esztergomi Hittudományi Főiskola levelező tagozatának liturgikatanárát, a Főegyházmegyei Ostyaellátó papi felügyelőjét kérdeztük.

 

Biczó Henriett: Krisztus testén a láb - Nem kényeskedhetnek, habozás nélkül segítenek

LEVEST, SZAPPANT, ÜDVÖSSÉGET - e hármas jelmondat vezérli az Üdvhadsereg tagjait és munkatársait több mint 150 éve. Az egyik leggyakorlatiasabb egyházról van szó, követői számára a hit és a cselekedet elválaszthatatlan egymástól. Kapujuk minden rászoruló előtt nyitva áll, és ami fontos, soha nem ítélkeznek senki felett.

 

Imára, megbocsátásra és összefogásra hívott Veres András püspök Csíksomlyón

Az idei csíksomlyói búcsúi szentmisét június 3-án mutatták be. A főcelebráns Miguel Maury Buendía, a Vatikán bukaresti nagykövete, Románia apostoli nunciusa volt, a szentbeszédet Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mondta.

Con Spirito Egyházzenei Fesztivál

A reformáció 500. és a magyar reformátusság alapításának 450. évfordulójának tiszteletére a Filharmónia Magyarország idén a protestáns egyházzenét helyezi rendezvénysorozatának középpontjába. Május 30. és június 5. között Debrecen mellett Budapest, Pécs, Nyíregyháza és Békéscsaba templomaiban fél évszázad remekeit a New College Oxford Kórusa, a King's Singers, továbbá kiemelkedő kárpát-medencei énekkarok és szólisták szólaltatják meg.

 

„Ég és Föld gyermeke” – Pilinszky Jánosra emlékeztek Budapest belvárosában

A költő halálának évfordulójához közeledve Pilinszky-estet rendeztek május 23-án a Gerbeaud Átrium termében. Az életműről és a versekről Jelenits István piarista szerzetes, teológus, író beszélt a jelenlévőknek.

Gregorián és népénekes mise Szent István tiszteletére, Halmos Béla emlékére

Nemzeti ereklyénk, a Szent Jobb megtalálásának ünnepnapján, a Hagyományok Háza és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem szervezésében. A Hagyományok Háza - együttműködve a Liszt Ferenc Zeneakadémia Népzene és Egyházzene Tanszékeivel és a budapesti Szent István-bazilika gregorián énekes iskolájával - a maga nemében egyedülálló ünnepélyes misét szervez 2017. május 30-án 18.00 órai kezdettel, a Szent István-bazilikában.

 

Ferenc pápa: Melyik Máriára tekintünk? Az evangélium alakjára vagy képzeletünk szülöttére?

Május 12-én, pénteken késő este a szentatya elment a Fatimai Boldogságos Szűz Mária kegyhelyén a jelenések kápolnájába, ahol megáldotta a gyertyákat, köszöntötte a zarándokokat, és elkezdte a rózsafüzér elimádkozását. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

450 éves a csíksomlyói pünkösdi zarándoklat -- 2017. június 2–5. / csíksomlyói kegytemplom, Hármashalom oltár

Fotó: Dezső LászlóFotó: Dezső LászlóA boldogságos Szűz Mária tisztelete egykorú a ferencesek Csíksomlyón való letelepedésével, amely az 1440-es években történt. Az első, a gótikus templom pátrónájának Sarlós Boldogasszonyt, vagyis a Szűz Mária látogatása Erzsébetnél titulust választották. Már az első évtizedekben elkezdődött Szűz Mária tisztelete, ami abban állt, hogy a templombúcsú napján a környék népe összegyűlt Csíksomlyón. Rövidesen szokássá vált, hogy az évközi Mária-ünnepeken is jöttek hívek a szomszéd helységekből a Szűzanyát köszönteni. 1444-ben IV. Jenő pápa a templom építéséhez nyújtandó segítségre biztatta a híveket arra hivatkozva, hogy „igen sok nép jár Somlyóra Szűz Máriát tisztelni." Ez a Mária-tisztelet gyarapodott az idők folyamán.

Római katolikusok és orosz ortodoxok - „Nem vetélytársak, hanem szövetségesek vagyunk”

Moszkva - A Megváltó Krisztus SzékesegyházMoszkva - A Megváltó Krisztus SzékesegyházKorai volna még a római katolikus és az orosz ortodox egyház újraegyesítéséről beszélni, de az bizonyos, hogy a kereszténységnek ez a két szárnya vetélytársból, mint amilyen korábban volt, inkább szövetségessé vált - idézte a Magyar Békekör Hilarion metropolita, a moszkvai patriarchátus külkapcsolatai irányítójának szavait hétfőn.

Erdő Péter: A húsvét az igazi és teljes szabadság ünnepe

Jézus úgy akarja az egész emberiséget boldoggá tenni, hogy egyetlen nagy népet alkot belőle - hangsúlyozta Erdő Péter bíboros, prímás április 16-án, húsvétvasárnap, az esztergomi bazilikában bemutatott szentmise homíliájában. Erdő Péter beszédét teljes terjedelmében közöljük.

Krisztus feltámadása átragyog a történelmi katasztrófákon – Beszélgetés Jelenits Istvánnal

A magyar költészetben számtalan vers jelent meg a húsvétról, költőinket mindig foglalkoztatta Jézus Krisztus kereszthalála, majd dicsőséges feltámadása. Jelenits István piarista szerzetest, teológust, tanárt kérdeztük.

Nagypéntek a szeretet drámája! Húsvét a szeretet diadala! – Kozma Imre OH húsvéti üzenete

M. S. mester: KálváriaM. S. mester: KálváriaAz alábbiakban Kozma Imre irgalmasrendi szerztes, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke 2017 húsvétjára írt üzenetét olvashatják.

Erdő Péter húsvét vigíliáján: a föltámadás csodája értelmet ad a szenvedésnek!

A föltámadás csodája értelmet ad a szenvedésnek, megmutatja, hogy Isten erősebb nemcsak a földi hatalmasoknál, de a halálnál és a szenvedésnél is - mondta Erdő Péter bíboros, prímás húsvét vigíliáján Budapesten, a zsúfolásig megtelt Szent István-bazilikában.

Ferenc pápa húsvét vigíliáján: Jézus fel akar támadni mindazokban, akik eltemették már a reményt!

Húsvét vigíliáján a szentatya a feltámadt Jézussal találkozó asszonyok alakjához fűzte gondolatait: a feltámadás megváltoztatja az asszonyok járását és nézését. Mi pedig nem vagyunk keresztények, ha nem visszük el másoknak a mai is élő Jézus örömhírét.

Húsvéti üzenet

Húsvétkor Krisztus feltámadását ünnepli a keresztény világ.

Lackfi János: A hajlékkészítés zsoltára

A Hajléktalan Jézus a kanadai hiperrealista szobrász, Timothy P. Schmalz alkotása. Bronzból készült első példányát a torontói Regis College épületénél, a kanadai jezsuiták teológiai fakultásánál állították fel. Másolatai azóta eljutottak a világ különböző részeire: Ausztráliába, Kubába, Indiába, Írországba, Spanyolországba és az Egyesült Államok több városába. A Vatikánban a Szent Egyed-udvarban, az Apostoli Alamizsnahivatal bejáratánál látható.

Szégyenkezünk és remélünk – Ferenc pápa megrendítő imája a nagypénteki keresztút végén

A római Colosseumnál tartott nagypéntek esti keresztutat a szentatya imádsággal zárta. A Jézushoz intézett imádságban megvallja az Egyház tagjainak szégyenét és reményét.

Jézus lábnyomaiba lépni – Keresztút Ferenc pápával nagypénteken a Colosseumnál

Az idei római, Ferenc pápa által április 14-én, nagypénteken este vezetett Via Crucis elmélkedéseit Anne-Marie Pelletier francia hermeneutika- és egzegéziskutató írta. Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük a keresztút elmélkedéseit és imádságait.

Nagyszombat és Húsvéti Vigília

Nagyszombaton az Egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkedik a szentsír előtt időzve. Az esti vigília-szertartással veszi kezdetét a Katolikus Egyház legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus Krisztus feltámadt a halálból és mindenkit meghív az örök életre.

Nagypéntek – Jézus Krisztus kereszthalálának napja

Nagypéntek az egyházi év legcsendesebb napja: Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. Ezen a napon nincs szentmise. Arra a napra emlékezünk, amikor maga az örök Főpap mutatta be véres áldozatát a kereszt oltárán.

Ne legyen tabutéma a halál!

2017. április 22-én, szombaton a sokak számára oly titokzatos hamvasztási folyamatok mellett, a Budapesti Hamvasztó gyászfeldolgozást segítő, családcentrikus szolgáltatásait ismerhetik meg a látogatók. A Föld Napja alkalmából rendezett környezetbarát temetkezési kellék bemutatón különleges, lebomló urnákkal megismerkedhetnek az érdeklődők. Emellett tájékoztatást kapnak a gyászfeldolgozást támogató, önsegítő csoportok hálózatáról is.

A kereszténység legnagyobb ünnepére közösen készül Debrecen

A kereszténység legnagyobb ünnepére közösen készül Debrecen. Április 9-én, 16 órától a Fórum Debrecen előtt, a Csapó utcai sétálóövezetben Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök barkaszentelési liturgiája, Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi főegyházmegye metropolitája és Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökének köszöntése után a bibliai kort idéző jelmezesekkel és a kapuzó táncokat járó néptáncos lányokkal közösen érkeznek a résztvevők a Kossuth térre. A Kossuth tértől indul útjára a "Jézus keresztútja a családban" címet viselő bibliai keresztút, majd kilenc állomást érintve tér oda vissza.

 

Húsvéti szentmisék az érseki és püspöki székhelyeken 2017-ben

Jézus feltámadása (Krisztus feltámadása Pietro Perugino festménye - kb. 1499 - Vatikán MúzeumJézus feltámadása (Krisztus feltámadása Pietro Perugino festménye - kb. 1499 - Vatikán MúzeumAz alábbiakban a húsvéti időszak ünnepi püspöki szentmiséinek helyszínéről és időpontjáról tájékozódhatnak.

Henri Boulad felveszi a magyar állampolgárságot

Kérvényezte a magyar állampolgárságot, és a jövő hét folyamán az ezt igazoló okiratot átveheti Orbán Viktor miniszterelnöktől - jelentette be a híres alexandriai jezsuita, Henri Boulad március 11-én, a budapesti Párbeszéd Házában tartott, „Globalizáció és kereszténység" című előadása kezdetén.

„Ismerem az üres pillanatokat is” – a Die Zeit német hetilap interjúja Ferenc pápával


A szentatya február végén vatikáni otthonában, a Szent Márta-házban találkozott a német újságírókkal, akikkel hosszasan elbeszélgetett. Érintette többek között a papi hivatások hiányának, a női diakonátusnak, a hit válságának, az ördög létezésének, a helyes imádságnak, a populizmusnak a kérdéseit. A beszélgetés magyar fordítását teljes terjedelmében közöljük.

Elhunyt Olofsson Placid atya

Foto:(c) www.mno.huFoto:(c) www.mno.huÉletének 101. évében, vasárnap este elhunyt Olofsson Placid atya - közölte Facebookon a pannonhalmi perjel, Hortobágyi Cirill. „Most kaptuk a hírt Budapestről, hogy Placid atyánk életének 101. évében ma este 21.20-kor fájdalom nélkül csendesen elszenderült az Úrban. Kívánsága szerint Pannonhalmán temetjük! Az Úr adjon hűséges szolgájának örök nyugodalmat!" - tájékoztatott Hortobágyi Cirill a Bencés oblátusközösség csoportban.

Elkészült a Biblia „hangos” változata

Benyik György, a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia igazgatója számolt be arról, hogyan készült az „500 hangú Biblia".

„Nagy példakép lehet belőle” – Brenner József bátyjáról és a keresztény helytállásról

Csaknem napra pontosan ötvenkilenc évvel azután, hogy Szentgotthárd közelében ismeretlenek meggyilkolták a fiatal lelkipásztort, 2016. december 17-én a szombathelyi Szent Kvirin-templomban megnyitották a Brenner János-emlékévet. Az ünnepi alkalomból Brenner Józsefet, a vértanú pap öccsét kérdeztük.

 

Orgonaszentelés a Pesti Ferenceseknél

Szentmise keretében orgonaszentelést tartanak a pesti ferences templomban - 1053 Budapest, Ferenciek tere 9  - 2017. január 14-én este fél 8 órai kezdéssel, Deák László orgonaművész közreműködésével. Az ünnepi műsorban elhangzó művek: N. de Grigny - Ave maris stella, J. S. Bach - Dór tokkáta és fúga BWV 538, M. Dupré - Deux esquisses és Liszt - Les Préludes (DL átirata). A szentmisére és a hangversenyre mindenkit szeretettel hív Kárpáti Kázmér ferences templomigazgató.

IV. Károly tiszteletére magyar nemzeti színekkel világítják ki a riói Megváltó Krisztus-szobrot

Magyar nemzeti színekkel világíttották ki a Megváltó Krisztus szobrát Rio de Janeiróban Boldog IV. Károly koronázásának 100. évfordulóján, december 30-án - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium az MTI-vel.

 

Tartalom átvétel