Embermesék

Ok és okozat

Dédapám egy kis alföldi faluban született, nem tanult ki semmilyen mesterséget. Mondta is neki dédanyám, Józsi miért vagyunk mi olyan kódisok? Nézd a Kovácsevics méltóságos urat, a Fő-téren laknak, ha akarják egész fazékkal esznek. Nem értesz te ehhez Ilon, csóválta  fejét dédapám. Elvették a levegőt előlem a tótok, oláhok, svábok, rácok. Hidd el, csak a királyok, hercegek, grófok, naplopók és burzsoák élnek jól ezen a világon.

Oktatás felsőfokon

- Államtitkár úr, az Európai Unió oktatásért felelős biztosa vár önre, néhány kérdést szeretne feltenni az érdekegyeztetésről.

Egy pesti srác

A kép jobb sarkában (fent) Marsányi László korabeli fotójaA kép jobb sarkában (fent) Marsányi László korabeli fotója2006. januárjában megjelent néhány felvétel a sajtóban a Magyar Dolgozó Pártja budapesti székházának ostromáról. A szereplőket azonosították, de a képen látható egyik fegyveres kilétéről megoszlott a történészek véleménye. Egyesek Gábor Pált, a Színház- és Filmművészeti Főiskola elsőéves hallgatóját, mások Marsányi László kisiparost vélték felismerni.

Gondolatok egy kórházról

A Margit-hídtól két percnyire áll egy ház. A siető járókelők észre sem veszik a patinás épületet, a Budai Irgalmasrendi Kórházat. Nem a kiváló színvonalú gyógyításról, betegellátásról írok, bár az is megérne egy misét. A kórház történetéről gyűjtöttem össze egyet-mást. Cimképünkön az új épület 1903-as elkészültekor képe a   aVasárnapi Újság 1903. 40. számából.

Sláger és történelem

A slágerek híven tükrözik a történelmet. Úgy is mondhatnánk, a dalszerző érti az idők szavát. Nagy- és dédanyáink a második világháború idején Rácz Vali, híres dizőz énekére keringőztek. „A legelső vonalban kint, egy őrszem az éjbe tekint, puskáján támaszkodik, Annájáról álmodik." Vagy nézzük Szécsény Mihály dalszövegének részletét: „Ne sírj utánam kedvesem, várj otthon szép türelmesen........Meglátod egyszer visszatérünk győztesen." Egy másik nóta: „Viszontlátásra hadnagy úr, viszontlátásra hadnagy úr, én csak azt kérem, kinn a harctéren, gondoljon néha rám, s ez a vén füstös, gyors acélgőzös hozza vissza énhozzám."

Bartók Béla

Bartók Béla szobra Makón, Varga Imre alkotásaBartók Béla szobra Makón, Varga Imre alkotásaOktóber tizenhatodikán egyik rádióadónk műsort sugárzott Bartók Béláról. Eszembe jut a drága Elza néni, a Steinitz Zeneiskola igazgatónője, aki évfolyamtársa volt a világ legismertebb magyarjának. Mindketten Thomán István zongora osztályába jártak, de Bartók zeneszerzést, Elza néni zenepedagógiát és zeneesztétikát is felvett tantárgyai közé. A közös diákélet egyáltalán nem jelentett a köszönésen és néhány udvarias mondat váltásán kívül semmit, Bartók zárkózott egyéniség volt.

 

Az utolsó vacsora

 Milánóról hirtelen három dolog jut eszünkbe. A Scala, a Dóm és az Utolsó vacsora. (A Brera, Európa egyik leghíresebb képtára se maradjon ki.) Az utolsó vacsora, Leonardo da Vinci freskója a Santa Maria delle Grazie kolostor melletti refektóriumban (étkező). Mérete is lenyűgöző, 4,6 x 8,8 méter. Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele szerint a tanítványai körében eltöltött utolsó (nagypénteki) vacsorán Jézus így szól: „Bizony mondom néktek, hogy közületek egy el fog árulni engem." Ezt a drámai pillanatot festette meg a művész. A képet 1498-ban fejezte be.

Űrhódítás

Hivatalos felmérések szerint az Amerikai Egyesült Államok lakosságának 37 százaléka hisz a földönkívüli lényekben, 3 százalékuk legalább egyszer már találkozott is velük. Évente rendeznek Ufó-Világkongresszust, ahol az öt földrészről érkező résztvevők beszámolnak élményeikről. Ehhez egyébként nem kell Amerikába mennünk, 2013. március 2-án Magyarországon is rendeztek Ufó-Kongresszust.

Egy bölcs ember

Madách ImreMadách ImreImre bácsi, maga olyan bölcs ember. Ráérne most néhány kérdésre válaszolni, vagy valamilyen új alkotáson dolgozik?

Életképek


Pályaválasztás

   Kedves Fiatalok! Közeleg a pályaválasztás ideje. Hagyjatok fel az ósdi jogász, mérnök, közgazdász, orvos szakmákkal. Modern ember modern foglalkozást választ. Legyen belőletek látvány dizájner, hitelbíráló, kriptográfus, fejvadász, hacker, címlaplány, szumó birkózó, pizzafutár, kameraman, rontáslevevő, jógaoktató.

Vérmező

Matzon Frigyes: Magyar Jakobinusok emlékműve • Budapest, VérmezõMatzon Frigyes: Magyar Jakobinusok emlékműve • Budapest, VérmezõNéhány percnyire lakom a budai Vérmezőtől. Elég hátborzongató név. Arra gondolhatnánk, hogy az 1848-as Szabadságharc utáni megtorlások, vagy még régebben a százötven éves török uralom atrocitásainak egyik helyszínére emlékeztethet az elnevezés. Még régebbre nem érdemes visszamenni, mert itt volt Mátyás király és Aragóniai Beatrix világraszóló pompával megrendezett esküvője. És igazságos királyunknak volt olyan ízlése, hogy véres esemény színhelyén nem tartott volna lagzit.

Filmgyári kalandok

Ifjú koromban egy ideig bejáratos voltam a Magyar Filmgyártó Nemzeti Vállalathoz. Ezt Zolnay Pál barátomnak köszönhetem, akiből később Balázs Béla díjas filmrendező lett. Több játékfilmet, tévéfilmet írt és rendezett (talán a leghíresebb az 1967-ben készült „Hogy szaladnak a fák", Kiss Manyival a főszerepben). Pali jó színész is volt, több filmben szerepelt, például egy vezérkari tisztet alakított Szabó István Redl ezredes c. filmjében.

Erzsébetvárosi Színház

Életem első színházi élménye Vaszary Gábor Az ördög nem alszik c. vígjátéka volt. Az Erzsébetvárosi Színházban, az Aréna út (ma: Dózsa György út) és az Ajtósi-Dürer sor sarkán, a Városliget csücskén, ahogy akkor nevezték. Az épületet Budapest ostroma során lebombázták, majd lebontották. (Kellett a hely a Felvonulási térnek....Ezért bontották le a suzomszédságában a Regnum Marianum templomot is A szerk.)

Pártfogó felügyelet

Panofix az alvilág alsó középosztályához tartozott. Hétszer volt büntetve, az elkövetés szamárlétrájának szinte minden fokozatát megjárta. Volt besurranó tolvaj, markecoló, hamis ékszer árus, kirakatbetörő, garázda. Legutóbb két év után helyezték feltételesen szabadlábra, pártfogó felügyelet mellett.

Üzleti titok

A száz százalékig magyar tulajdonban lévő országos nagyvállalat egyedül gyártott különleges precíziós műszereket. Hogy melyik vállalatról és milyen műszerről van szó, azt nem árulhatom el, mert üzleti titok. A gyártósor üzemeltetéséhez csupán két ember értett hazánkban, A fiatal, jól képzett műszeripari szakmérnökök, a Toldi-testvérek átestek az A, B, C és X típusú átvilágításon, rendkívül bizalmas és kényes munkáról lévén szó. A testvéreknek semmilyen kapcsolatuk nem volt kétes, vagy gyanús elemekkel, idegen vér nem csordogált ereikben. Nemzeti kockázatuk nulla. Családfájukat Toldi Miklósig tudták visszavezetni.

Segítek az unokámnak

Nagyapa, tudnál segíteni? Fizikát tanulok. Az anyag szerkezete és felépítése.

A vatikáni Loggia

 Raffaello LoggiájaRaffaello LoggiájaA Vatikán, hivatalos nevén Vatikánváros látogatói, turistái megnézik a Szent Péter Bazilikát, benne Michelangelo Piétáját, Szent Péter sírját, a szenteltvíz tartót, Bernini főoltárát, Nagy Károly szobrát. Tovább haladva Raffaello Stanzáit, a Sixtusi Kápolnát és ha még bírják a lábak, a Vatikáni Képtárat és az ókori görög és római szobrokat, plasztikákat a Museo Pio-Clementino-ban. Én is így tettem, csak úgy. mint az évi tízmillió látogató.

Kamarai tagság

A szolgáltatók kötelező kamarai tagsága igazán nem jelentene nagy gondolt a kisvállalkozóknak. Havi 1.500 forint. tagdíjra gondoltam, ez százezer tag esetén évi 1,8 milliárd. Sok kicsi, sokra megy. A kamarai elnökséget csekély tiszteletdíjért elvállalnám. Néhány jó barátomat elnökségi tagnak hívnám meg. Negyedévenként rendeznék plenáris ülést. Az elsőnek el is készítettem a napirendjét.

Krumpli

Vincent van Gogh: Krumplievők, szénrajzVincent van Gogh: Krumplievők, szénrajzEgyik legfontosabb élelmiszer alapanyagunk. Dél-Amerikából került hozzánk a XVII. században. II József, a kalapos király adókedvezménnyel támogatta a krumplitermesztőket. Bekerült az irodalmunkba is, Csukás István, Keménykalap és Krumpliorr c. könyve révén. (Most adták ki újra a művet.) Sőt, a közéletben is teret nyert, iránymutatásként. A krumplileves legyen krumplileves! Megjegyzem, az órások, ékszerészek krumplinak hívják a silány minőségű kar- vagy zsebórát. A krumpli bajor jövevényszó, a grumper-ből származott át hozzánk.

Államcsíny

Húsz évvel ezelőtt, 1996 októberében nyolc fegyveres olasz állampolgár berontott a Szent Márk térre, felmásztak a harangtorony tetejére, elkergették a turistákat, kitűzték lobogójukat és kikiáltották a Velencei Köztársaságot. A miniállam valóban létezett a XVIII. században, de aztán megszűnt. Jogutód nélkül. Úgy is mondhatnánk, csődbe ment, osztrák fennhatóság alá került.

Doktori iskola

Kígyónak lábsó, madaraknak fogsor....Kígyónak lábsó, madaraknak fogsor....Nyílnak a doktori iskolák, mint az őszi kikerics. Az egyetemek valószínűleg már elfelejtették a posztgraduális képzést, a tudományos fokozatok megadásának módszereit. Nem beszélve arról, hogy diszkriminálják hallgatóikat. A végzős orvos, fogorvos, jogász tanulmányai befejeztével automatikusan megkapja a doktori titulust. A mérnök, tanár, biológus, közgazdász, matematikus miért nem? Remélem a kancellárok majd rendet vágnak.

Mujkó története

Korosztályomból talán még néhányan emlékeznek A szelistyei asszonyok c. előadásra a Fővárosi Operett Színházban. A Mikszáth Kálmán kisregényéből, Sárközy István remek zenéjével készült darab igazi élmény volt. És micsoda szereposztásban! Gábor Miklós volt Mátyás király, Latabár Kálmán pedig Mujkó, az udvari bolond. És Honthy Hanna, Rátonyi Róbert, Zentay Anna.

Praxi

A praxi csinos, fiatal, pályakezdő lány volt hajdanán, hivatalban, főhatóságnál, banknál, nagyvállalatnál, elnökségnél. Aktarakosgató, kisegítő, lóti-futi, esetenként titkárnő helyettes, jegyzőkönyv vezető. Nevével ellentétben nem volt praxisa, gyakorlata, nehezen igazodott el a dossziék, irattartó szekrények világában. Ezért kedvesen mosolygott mindenkire, szívesen fogadta a tapasztaltabb kollégái tanácsait, útmutatását, persze csak egy bizonyos mértékig.

Reklámok reklámja

Van, aki unja a reklámokat, van aki felháborodik, a pokolba kívánja, ha kedvenc krimije tíz percre abbamarad a legizgalmasabb résznél. Nekik írom, higgyék el, lehetnek hasznosak is a reklámok.

Parkolópálya

   Egy évvel ezelőtt, 2015. szeptember 30-án felszólító levelet kaptam a parkoló társaságtól, hogy fizessek be nyolc napon belül 6.000 forintot, mert egy hónappal azelőtt a budapesti Lázár -utcában szabálytalanul parkoltam. Ha tizennégy napon túl nem fizetem be, akkor a bírság 25.000 forint. Ha ekkor sem, átadják a behajtást egy erre szakosodott cégnek.

Unokám érdeklődik

Két nappal ezelőtt a rendőrség 50 millió forintnyi kábítószert foglalt le  Budapesten, egy droglaborként működő kőbányai garázsban. Kokainfogyasztás közben kapták el a két huszonéves gyanúsítottat, akik kereskedelmi mennyiségben gyártották és tárolták a kábítószert. A rendőrök 17 ezer extasy tablettát, 1 kilogramm speedet és 127 gramm kokaint találtak, továbbá nagy mennyiségű készpénzt, a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos feljegyzéseket, mobiltelefonokat és két nagy értékű luxusautót.

Leventék

 A levente a Magyar Értelmező Szótár szerint daliás harcost jelent. „Hej! ha én is, én is köztetek mehetnék, Szép magyar vitézek, aranyos leventék!" (Toldi. Első ének.)

Tisztelet

Ne értsenek félre, nem háborodom fel, mérges, dühös, szomorú sem vagyok. Tiszteletben tartom mások véleményét. Csak megállapítom, hogy a közélet szereplőinek jó része úgy aposztrofálja a vele egyet nem értőket, vagy a feltételezett ellentáborát, hogy az kimeríti a köztörvényes bűncselekmények szinte valamennyi válfaját. A konkrét megnevezésektől, jelzőktől eltekintek, tudja mindenki, miről beszélek. Ha nem, nyissa ki a televíziót, rádiót és vegyen egy napilapot.

Bicsérdisták

Fogyni szeretnék! Sok elhízott ember vágya múltban, jelenben, jövőben egyaránt. Fogyni, lehetőleg rövid idő alatt. Villámdiéta. Sikeres lenne, ha a kilók nem jönnének gyorsan vissza a kamatokkal együtt. Zsírégetés. Csodatabletták. Olyan szép, hogy nem is lehet igaz. A fogyókúrák bizonyos értelemben hasonlítanak a ruhákhoz, cipőkhöz. Divatba jönnek és kimennek a divatból.

Holt lelkek, holt telkek

Barátom nem egy belenyugvós fajta. Ha valami nem tetszik, utána jár. Elmondta történetét, én csak lejegyeztem. Ült a fogorvos váróhelyiségében, lapozgatta a méregdrága, főként hirdetésekből álló kereskedelmi folyóiratokat. Egyszer csak meglepődve olvasta a saját, meglehetősen ritka családi nevét és cége profilját. Vagyonkezelő, Számviteli és Pénzügyi Kft. Forduljon bizalommal hozzám. Utána következett egy utca, házszám, de ezek nem egyeztek meg sem a lakása, sem a cég címével. A megadott telefonszám sem volt az övé.

Tartalom átvétel