JOG

Mi lesz a magukra maradt állatokkal? -- Kezdeményezés a hagyatéki törvény módosítására.

Munkánk során egyre több esetben találkozunk azzal a drámával hogy elhunyt házikedvencet tartó örökösei, az állatot magára hagyják, szélnek eresztik, vagy gyepmesteri telepre juttatják. Ezek az akár 10-12 éve pamlagon élő, kedves négylábú családtagok egyik pillanatról a másikra reménytelen körülmények közé kerülnek és örökbe adásuk a legnehezebb feladat. Ezért alapítványunk társadalmi párbeszédet kezdeményez a megoldás érdekében.

Ingyenessé vált a cégalapítás – minden, amit tudni kell a márciusi jogszabály-változásokról

Márciusban több cégformánál is ingyenes lett a cégeljárási illeték és a közzétételi költségtérítés; ezekért korábban egy kft. esetén 105 ezer forintot kellett fizetni. Az új Polgári Törvénykönyv egy kevésbé ismert szabálya szerint ráadásul úgy is létrehozható kft., hogy az alapításkor a vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátására nem kerül sor. Legújabb cikkében Bacskó László, a Bacskó Ügyvédi Iroda vezetője, a vallalkozokforuma.hu szakértője tekinti át a jogszabály-változásokat, és hogy mit jelent mindez a kkv-szektornak.

 

Jön az EU új adatvédelmi rendelete: sokba fájhat

Alig több, mint egy év múlva lép hatályba az Európai Unió egységes adatvédelmi rendelete, amely a mainál sokkal szigorúbb szabályokat ró az adatkezelőkre, ráadásul komoly szankciókhoz is köti a betartásukat. Bár a magyar szabályozás szigorúnak számít, a hazai vállalatok sincsenek felkészülve az új előírásokra és a kemény bírságra.

 

Szatmáry István: Egyezségi eljárás és versenyjogi kártérítés – hogyan hatnak egymásra?

A versenytörvény 2017 eleji átfogó módosításának árnyékában bújt meg az a néhány soros változtatás, amely az antitröszt ügyekben alkalmazható egyezség szabályait érintette és amelynek alkalmazására már 2016 év végétől lehetősége van a GVH-nak. Ebben a bejegyzésben elsősorban azt vizsgáljuk, hogy milyen módon hatnak egymásra az egyezségi szabályok és a versenyjogi kártérítési irányelvvel átültetett rendelkezések.

Itt az idő az automatizált vezetés jogi keretének kidolgozására

A nagymértékben automatizált vezetés 2020-ra technikailag kivitelezhetővé válik az országok közötti autópályákon, azonban szükség van a nemzetközi jogi szabályozás kidolgozására és a specifikus rádiócsatornák kijelölésére is

Kozma Zoltán:Születőben az új európai uniós hírközlési adatvédelmi szabályozás

Bár az Európai Bizottság hivatalosan még nem tette közzé, a napokban kiszivárgott az unió úgynevezett ePrivacy Rendeletének tervezete, amely nagymértékben befolyásolhatja személyes adataink védelmét az interneten - már amennyiben elfogadják, ami hónapokat, vagy akár éveket is igénybe vehet.

Hegedüs Sándor: KIVA - Mentőöv a KKV-knak?

Új elemként került be a legutóbbi adócsomag-tervezet részeként a KIVA kulcsának módosítása, amelyre már sokan vártunk. A nyári módosítások és a vállalati adónemeket és járulékterheket érintő őszi változások után ez a javaslat mentőövként újra előtérbe tolta a KIVA-t, mint a hazai kis- és középvállalkozások számára megoldást jelentő opciót.

NAV állásfoglalás: Hogyan kell alkalmazni a normál és a speciális vendéglátóipari ÁFA kulcsot?

A NAV a sokféle találgatás után végre tiszta vizet öntött a pohárba. Kiadott egy állásfoglalást/értelmezést, mely szerint hogyan kell alkalmazni a kedvezményes és a normál vendéglátóipari ÁFA kulcsot. A főszabály a kedvezményes kulcshoz szolgáltatás is jár és helyben készül. De nem ennyire egyszerű a dolog, erre mutat a tájékoztató meglehetősen nagy mérete is. A tajákoztatót a cikk végén lévő linkről PDF és wdoc formában is letölthetik.

 

NAV állásfoglalás: A nyugdijasoknak és másoknak sem kell adóbevallást készítenin a kapott Erzsébet utalvány után

Erzsébet-utalványnál nincs szja-bevallás

A sajtóban megjelent felvetésekkel ellentétben a nyugdíjasoknak az államtól kapott Erzsébet-utalvány miatt nem kell szja-bevallást készíteniük.

A nyugdijasoknak NEM adóköteles a kapott Erzsébet utalvány

Bizonyos lapokban és egyéb hirforrásokban jelent meg az - a másképpen nem is nevezhető tudatos félreértelmezése az adózási szabályoknak - hogy a karácsonykor egyszeri juttatásként adott Erzsébet utalvány után adót kell fizetni és adóbevallást késziteni. Ez tudatos rémhir, hiszen az adótorvények szerint az Erzsébet utalvány után csak az adományozó, jelen esetben az állam fizet adót, a kapó személy NEM adózik utána.

Simon Gábor: E-mobilitás Magyarországon – Az e-mobilitásra vonatkozó hazai szabályozás jelenlegi helyzete és várható változásai

Az alternatív üzemanyagok elterjedésének ösztönzése érdekében az Európai Parlament és a Tanács 2014-ben egy új irányelvet fogadott el, ezzel is elősegítve a 2020-ra kitűzött környezeti és éghajlatvédelmi célok elérését. A 2014/94/EU irányelv ("Irányelv") alapján a tagállamok olyan nemzeti jogszabályokat kötelesek megalkotni, ami alapján kiépülhet az alternatív üzemanyagok infrastruktúrája.

A szülőtartás célja a rászoruló idősek védelme

Az idős vagy rászoruló családtagjainkról való gondoskodás erkölcsi és alkotmányos alapelv. A kormány a rászoruló idősek védelmének érdekében terjesztette be a 2016. október 28-án a szülőtartásról szóló törvénymódosítást, mely a magyar jogrendben meglévő intézmény továbbvitele és kiterjesztése. A rászoruló szülőknek eddig is jogukban volt pert indítani felnőtt gyermekük ellen a járási hivatalon keresztül a tartási követelésért. A változás az, hogy nemcsak a rászoruló szülő, hanem az a magánszemély valamint az az intézmény is követelhet költségtérítést, aki a felnőtt korú gyermek helyett gondoskodik a rászoruló idős szülőről.

Csizmadia Heléna: Változik az utalványok áfakezelése: komoly változások jönnek

Az Európai Unió Tanácsa elfogadta az utalványok áfa kezelését módosító irányelvét, ami jelentősen változtatja a jelenlegi - igen kedvező - rendszert. Noha az új előírásokat csak 2019-től kell majd alkalmazni, az érintett vállalkozásoknak érdemes már jó előre felkészülniük, hogy az esetleges többletfizetési kötelezettséget elkerüljék.

A Dentons elindította a Nextlaw Global Referral Network-öt

A világ egyik legnagyobb ügyvédi irodája, a Dentons küldetése során fontos mérföldkőhöz érkezett, amellyel új alapokra helyezi és magasabb szintre emeli az ügyfelek kiszolgálását. A ma elindított Nextlaw Global Referral Network jogi szolgáltatásokat ajánló hálózat jelenleg 283 ügyvédi irodával a világ 160 országában áll az ügyfelek rendelkezésére.

 

Dr. Háger Tamás: A környezet alkotmányos és büntetőjogi védelme, különös tekintettel a vizek élővilágának oltalmára


„Applicatio est vita regulae"
(A szabály élete az alkalmazás.)[1]

10 pontban a változásokról

Szükségessé vált százharmincezer diák munkavállaló és háromezer cég szerződésének újrakötése az iskolaszövetkezeteknél a szeptember 1-jétől hatályba lépő változások miatt. Dr. Simon Balázs főtitkár elmondása alapján a DiákÉSZ tagszervezetei, a legnagyobb iskolaszövetkezetek megkezdték a tagjaik és megrendelőik értesítését a szeptember 1-jétől esedékes módosításokról. Az érdekképviseleti szövetség a diákok, szüleik és a megrendelők megfelelő tájékoztatása érdekében összefoglalta a változások legfontosabb következményeit és a kapcsolódó feladatokat.

 

Kiss László dr.: Mi dönti el, hogy a földforgalmi törvényben szabályozott határidő anyagi jogi vagy eljárásjogi jellegű-e?

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: földforgalmi törvény) a föld adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közzétételére a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

 

Sztankó Dániel: ECJ: Mesterséges ügyletek megítélése

Nemrég zárult le a WebMindLicenses Kft. (WML) és a NAV közötti, több éve zajló per, amelynek eredményeként a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hatályon kívül helyezte a NAV határozatát. Az eljárás közben a magyar bíróság az Európai Unió Bíróságához (ECJ) fordult előzetes döntéshozatal iránti kérelem keretében.

A „Jövőbeli tendenciák a jogi szolgáltatásokban" című globális tanulmány alapvető változásokat jelez a jogi szakmában

A „Jövőbeli tendenciák a jogi szolgáltatásokban" (*) című új globális tanulmány szerint a jogi szolgáltatások piaca komoly változásokon megy keresztül. A felmérésből kiderül, hogy az összetett szabályozói környezet, a sok területen növekvő kockázat, a digitális gazdaság térnyerése és a költségcsökkentés folyamatos igénye miatt a jogi szolgáltatások vevőinek igénye jelentősen változik, és a résztvevők többsége jogi szolgáltatóinak komoly felülvizsgálatát tervezi. Míg a jogi szolgáltatások iránti kereslet összességében növekszik, olyan új típusú szolgáltatóra van szükség, amely a szigorúan vett jogi tanács keretein túl szélesebb körű szolgáltatásokat nyújt. A megrendelők elsősorban olyan szolgáltatót keresnek, aki jobban ismeri az adott iparágat vagy üzleti területet, képes stratégiai tanácsot adni a kapcsolódó nem jogi területeken is, összetett, határokon is átnyúló szolgáltatásokat nyújt, és mindehhez a technológiát is jobban felhasználja.  

Megjelent a megszűnő hivatalok, háttérintézmények listája

Megjelent a kormány határozata a központi hivatalok és minisztériumi háttérintézmények átalakításáról, amely több mint ötven szervezetet érint. Az intézmények döntő többsége várhatóan jogutódlással megszűnik.

Itt a Kormány új cafeteriás törvényjavaslatának helyes értelmezése

A T/10537. számú törvényjavaslattal eldőlni látszik a több éve zajló cafeteria-háború sorsa. A módosítás két pillére közül az egyik az újabb adóemelés, a másik egy kommunikációs fordulattal a cafeteria átnevezése. Egyszerű példával szemléltetve: ha a cég minden jelenlegi, 2016-ban futó juttatását szeretné megtartani, akkor a mostani elemeket - beleértve az Erzsébet utalványt is - a dolgozóinak jövőre legrosszabb esetben 35%-ról 50%-ra emelt cafeteria-adó mellett adhatja. Ez alól két kivétel van: a SZÉP-kártya, ahol a közszférában dolgozók esetében csökkentették a keretet, és új elemként megjelent a 35%-os cafeteria-adóval adózó készpénz-juttatás.

 

Gyömbér Béla: Azt hiszi, hogy korlátlan internetet vásárol? -- Szép csendben épül és terjeszkedik a magyar internetcenzúra

Forrás:NMHHForrás:NMHHVan a magyar jogrendszernek egy meglehetősen kevéssé ismert és vizsgált területe, mely az online szerencsejáték szervezéssel kapcsolatos szabályok között található. Az internetet gyakran használók viszont akaratlanul is belefuthatnak az alábbi, első olvasatra ijesztő szövegbe, ha történetesen nem is volt céljuk tiltott online szerencsejáték szolgáltatás igénybe vétele, mivel kéretlen, „felugró ablakok" is elvezethetnek a nem kívánt, tiltott weboldalakra. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa, 2013 óta ugyanis szép csendben felépült és terjeszkedik a magyar internetcenzúra.

A VÉDA kamerák 2016. április 5-től üzemszerűen működnek.

Befejeződött a VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat infokommunikációs vizsgálata. Az eszközök 2016. április 5-én 08.00 órától üzemszerűen működnek.

Új adókedvezmény a társasági adóban: az olimpiai pályázat támogatásának adókedvezménye

Az Országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely alapján a társasági adóban bevezetésre kerül  az olimpiai pályázat támogatásának adókedvezménye.

Óriási kamu az interneten terjedő kép – az EGT térségen belül az E személyi is alkalmas utazásra ahol a régi is

Az internetes terjedő kép kapcsán az alábbbi levéllel fordultunk a Kormányablak ugyfélszolgálatához:

Digitalizálják a bírósági eljárásokat

Fél év van hátra az elektronikus bírósági ügyintézésig, sok ügyvédnek kell lépnie - figyelmeztet a NETLOCK szakértője

 

Az új évtől újfajta jogdíj is jár a zenészeknek

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) legújabb díjszabása szerint a kiadók újfajta díjat is kötelesek fizetni a zenészeknek. A jogdíjban elsőként az 1963-64-ben készített hangfelvételek muzsikusai részesülhetnek. Olyan legendás előadóművészek lehetnek érintettek, mint például Aradszky László, a Bergendy együttes, Harangozó Teri, az Illés együttes, Koncz Zsuzsa, Koós János, Kovács Kati, Máté Péter vagy Melis György.

 

Folytatódott a jogszabályok mennyiségi növekedése 2015-ben

A 2014-es átmeneti megingás után 2015-ben folytatódott az egy éven belül megalkotott jogszabályok számának rendszerváltás óta tartó növekedése - derül ki az Opten OptiJUS rendszeréből. A folyamat részben érthető, hiszen több jogszabály több karbantartást és módosítást igényel, de az biztos, hogy Magyarországon sok kérdést szabályoznak törvényben - mondja az Opten jogszakmai igazgatója.

 

Cafeteria 2016 – Csekély adóteher csökkenésen kívül minden marad a régiben

A bölcsődei szolgáltatás biztosítása évek óta adómentes juttatásnak minősül és a cafeteria része, mégsem terjedt el a munkáltatók körében.

Még százharmincezer kft.-nek kell sürgősen tőkét emelnie

Bár napról napra csökken az érintett cégek száma, jelen pillanatban még mindig közel 130 ezer olyan kft. van Magyarországon, amelyik nem tett eleget annak az előírásnak, hogy 3 millió forintra emelje törzstőkéjét. Pedig már csak három hónap van hátra a szankciókat maga után vonó határidőig.

 

Tartalom átvétel